Electrische voertuigen te huren.

Je betaalt de verkeersboete tijdig en rechtsreeks naar de betrokken instantie.

Je betaalt de parkeerretributie tijdig en rechtsreeks naar de betrokken instantie, indien je dat niet doet, rekent AAB Genva de parkeerretributie door aan jou of aan je bedrijf, inclusief administratiekosten.

Voor sommige voertuigen kan dit, maar dan alleen in een geschikte bench in de laadruimte. In de cockpit is nooit een huisdier toegelaten. Interieurreinigingen ten gevolge van dieren in de wagen (geur, haar…) zijn duur en volledig ten laste van de huurder.

Neen, er mag niet gerookt worden in het voertuig. Schade veroorzaakt door het roken wordt niet gedekt door de verzekering en vallen volledig ten laste van de klant. Indien er as of sporen van roken in de wagen gevonden wordt of aan de deurrubber, dan rekent Genva hiervoor kosten door aan de klant.

Je hebt de mogelijkheid om in geval van betwisting, binnen een termijn van 8 kalenderdagen, een tegenexpertise op eigen kosten te laten uitvoeren.

Breng Genva zo snel mogelijk op de hoogte op het nummer 03 451 04 40 of mail naar verhuur@aabgenva.be. Vul het Europees aanrijdingsformulier in en bezorg het Genva binnen de 24 uur. Indien het voertuig niet kan rijden, belt u het depannage nummer vermeld op het huurcontract. U dient het voertuig onmiddellijk te laten zien aan Genva om te kijken of het voertuig verder kan rijden. Alle briefwisseling die u ontvangt i.v.m. het accident dient u steeds te bezorgen aan Genva. Indien je in fout bent, zal je een vrijstelling moeten betalen zoals vermeld in de huurvoorwaarden.

Breng Genva zo snel mogelijk op de hoogte op het nummer 03 451 04 40 of mail naar verhuur@aabgenva.be. Vul het Europees aanrijdingsformulier in en bezorg het Genva binnen de 24 uur. Is er lichte blikschade dan vragen wij u om foto’s door te mailen of te Whatsappen en zien wij of u het voertuig dient binnen te brengen. Rijdt het voertuig niet meer, dan kan u het pech-nummer bellen vermeld op het huurcontract. Indien je in fout bent, zal je een vrijstelling moeten betalen zoals vermeld in de huurvoorwaarden.

Alle voertuigen van Genva zijn verzekerd met een schadevergoeding of vrijstelling. Er is een vrijstelling voor BA-verzekering en een vrijstelling voor eigen schade of omnium die verschillend is van voertuig tot voertuig. Bij minibussen, bestelwagen en vrachtwagens kan deze schadevergoeding afgekocht worden naar een lager bedrag. De schadevergoeding kan u op aanvraag bekomen worden of wordt mee vermeld in een huur offerte. De schadevergoeding is van toepassing als er schade is aan het voertuig en er geen derde partij is die deze schade betaald.  Steenslag valt ook onder deze schadevergoeding. Schade aan het dak en het bovenste gedeelte van het voertuig is niet verzekerd en valt volledig ten koste van de klant. Dit geldt ook voor interieur- en laadschade. Vervoerde goederen zijn niet verzekerd.

Als je met uw huurwagen naar het buitenland rijdt, moet je dat vooraf melden aan Genva. In dit geval moet je een bijkomende reisbijstandsverzekering voor de wagen afsluiten. Niet alle Europese landen zijn toegelaten en het Europees vasteland mag niet verlaten worden met uitzondering van Engeland.

Ja, als je Genva voor het verstrijken van de einddatum telefonisch of per mail contacteert om de verlenging aan te vragen. Indien huurvoertuig vrij is, kan u verlengen. Indien er geen verlenging mogelijk is, zal de wagen terug binnengebracht moeten worden. Als de verlenging meer dan 1 dag duurt, vraagt Genva een voorafbetaling. De huur dient op voorhand betaald te worden.

AAB Genva geeft de wagen proper mee. Wij vragen dan ook dat u de wagen proper (zowel binnen- als buitenkant) binnenbrengt. Als dat niet het geval is rekent AAB Genva u schoonmaakkosten door.

U kan het gehuurd voertuig op onze parking zetten en de sleutel in een speciale roterende sleutelkluis steken. Let op: Het huurcontract wordt pas afgesloten van zodra het voertuig door onze medewerkers wordt gecontroleerd.

Een dag huur op zaterdag is steeds van 8.30 uur tot 17.00 uur. Een 24 uur huur op een zaterdags is van vrijdagavond vanaf 17.30 uur tot en met 17.00 uur zaterdag. Op een zaterdag dient u steeds voor 17.00 binnen te zijn anders wordt het weekend tarief aangerekend. U kan ook van zaterdag 17.00 uur tot zondag 19.00 uur huren. Voor bestelwagens kan u ook voor een 4 uur systeem kiezen. Dit is steeds van 8.30 uur tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot 17.00 uur. Indien u niet gereserveerd hebt, is het 4 uurtarief het uur waarop u vertrekt en 4 uur later brengt u de wagen terug binnen Een nacht tarief kan niet van zaterdag op zondag. Voor een weekend huur kan u de wagen vrijdagavond afhalen vanaf 17.00 uur en dient de wagen maandag voor 8.00 binnen te zijn. U kan steeds na de openingsuren uw voertuig binnenbrengen bij Genva en de sleutels moeten in een speciale roterende sleutelkluis gestoken worden. Let op: Het huurcontract wordt pas afgesloten van zodra het voertuig door onze medewerkers wordt gecontroleerd.

Een dag huur is steeds van 8.00 uur tot 18.00 uur tijdens de week. Een 24 uur huur is van s ’morgens 8.00 uur tijdens de week tot de volgende ochtend 8.00 uur of van s ’avonds 17.30 uur tot 18.00 uur de volgende dag. Als u bijvoorbeeld met de huurwagen om 10.00 uur vertrekt dient deze ook de volgende dag voor 8.00 uur binnen te zijn voor een 24 huurperiode. U kan de wagen steeds na de openingsuren binnenbrengen. Voor bestelwagens kan u ook voor een 4 uur systeem kiezen of een nacht. Dit is steeds van 8.00 uur tot 12.00 uur of van 13.00 uur tot 17.00 uur. Of u kan ook voor een nachttarief kiezen van 17.30 uur tot 8.00 uur. Indien u niet gereserveerd hebt, is het 4 uurtarief het uur waarop u vertrekt en 4 uur later brengt u de wagen terug binnen.

Als het contract afgehandeld is, zal één van onze medewerkers samen met u rond het voertuig lopen om samen het voertuig te inspecteren voor eventuele schade. Bij het binnenbrengen tijdens de openingsuren wordt dezelfde procedure gevolgd en wordt het voertuig opnieuw geïnspecteerd.

Je kan betalen met Bancontact, Visa-, Mastercard, Payconiq of met bankoverschrijving, zeker 3 dagen op voorhand. De kaarthouder die vermeld staat op de kredietkaart moet het huurcontract mee ondertekenen. Bij bankoverschrijving dient het geld op onze bankrekening te staan.

Je origineel, geldig Belgisch Identiteitskaart (geen kopie). Je geldig rijbewijs (geen kopie). Je kredietkaart Visa of Mastercard voor personen – of monovolume wagens of bancontact voor de andere categorieën van voertuigen.

Voor alle personenwagen, minibussen en bestelwagens moet u minimum 2 jaar over een Belgisch rijbewijs B of BE beschikken. Rijbewijzen van de Europese unie zijn ook toegelaten. Voor een vrachtwagen moet u over een geldig rijbewijs C en een digitale tachokaart beschikken.

Afhankelijk van het voertuig betaal je tussen de 500 € en 1.000 € waarborg. Voor een personenwagen of monovolumewagen is dit steeds met een kredietkaart voor een minibus, bestelwagen, frigowagen, vrachtwagen of mobilhome kan dit ook per bancontact.

Dit is moeilijk in te schatten en afhankelijk van huur -, vakantieperiode en welk voertuigtype. Zolang de voorraad strekt, kan u met een huurvoertuig vertrekken. Normaal gesproken is een week op voorhand voldoende, behalve tijdens de vakantieperiodes.

Je kan een wagen reserveren per telefoon, mail of via de website. Ook op ons bureel kan je een voertuig reserveren. Als je via onze website een offerte aanvraagt of reservatie maakt, ontvangt u steeds eerst een offerte en dan vraagt AAB Genva u de mail te bevestigen. Indien u langer dan 3 dagen op voorhand reserveert, vraagt Genva ook een voorschot over te schrijven. Vermeld steeds op voorhand of u een factuur op firma wenst te ontvangen.

U dient over een Belgisch ID kaart en een geldig Belgisch rijbewijs te beschikken. U moet gedomicilieerd zijn in België. U moet minimum 23 jaar oud te zijn en 2 jaar uw rijbewijs hebben. Een voorlopig rijbewijs is niet toegestaan en het voertuig is niet verzekerd. Het voertuig mag niet doorgegeven worden aan een andere persoon. Alle chauffeurs dienen bij AAB Genva gekend te zijn. Voor bestaande klanten, groeperingen, firma’s kan er soms een uitzonderling gemaakt worden wat leeftijd en ouderdom van rijbewijs betreft. Voor monovolumewagens of mobilhomes moet je minimum 25 jaar oud zijn. Voor de huur van een personenwagen, monovolumewagen moet je in het bezit zijn van een kredietkaart (Visa of Masterkaart) en de kaarthouder moet het huurcontract mee handtekenen. Voor de huur van een bestelwagen, frigowagen, vrachtwagen, minibus of mobilhome kan er ook betaald worden met bancontact. Cash geld wordt niet aanvaard. U moet steeds melden als u naar het buitenland rijdt. Niet alle Europese landen zijn toegelaten en het Europees vasteland mag niet verlaten worden met uitzondering van Engeland. Indien u de België verlaat, dient u een reisbijstandsverzekering voor het

voertuig te betalen. De huurprijs en waarborg dient bij vertrek betaald te worden. Indien je het gehuurde voertuig wenst te verlengen, dan moet u steeds met het gehuurde voertuig langskomen om de bijkomende huur te betalen.

U vertrekt niet steeds met een volle tank. AAB Genva rekent 1.21 € aan per 100 km’s dat u gereden hebt. Voor lange ritten zorgt Genva dat de Ad Blue tank steeds volledig gevuld is. U dient de Adblue tank niet te vullen voor het binnenbrengen van uw gehuurd voertuig.

Opgereden brandstof is steeds ten laste van de klant. Al onze voertuigen vertrekken met een volle brandstoftank. Een dieselvoertuig hoeft u niet te tanken. AAB Genva controleert elk dieselvoertuig of het getankt is aan een eigen dieselpomp en factureert het aantal getankte liters door aan normale dieselprijzen zonder meerkost. Een benzine voertuig dient u wel te tanken bij tankstations in de onmiddellijke omgeving. Er zijn verschillende tankstations in een straal van 500 meter: Total, Dats, Lukoil, Maes, Esso. Indien een benzine voertuig niet getankt is, gaat AAB Genva tanken en wordt hiervoor een kost doorgerekend van 15 € + BTW. Electrische wagens dienen 80 % of meer opgeladen te zijn.

Als u na de openingsuren het voertuig binnenbrengt, kan u het voertuig op onze parking parkeren. Let erop dat u het voertuig zo goed mogelijk parkeert, goed afsluit en u steekt de sleutel in een speciale roterende sleutelkluis aan het bureel. Let op: Het huurcontract wordt pas afgesloten van zodra het voertuig door onze medewerkers wordt gecontroleerd.

Autoverhuur AAB Genva is elke dag geopend van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.30 uur. Op zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur. Voertuigen worden tot 30 minuten voor het sluitingsuur binnen genomen. Zon- en feestdagen is AAB Genva gesloten.